Tillid og trivsel hånd i hånd - Udviklingsprojektet Nøddeknækkeren

Udgivet af: Svendborg kommune og Svendborg Andelsboligforening januar 2011
Nøddeknækkeren er et værktøj, der beskriver, hvordan man kan arbejde med en person – en Nøddeknækker, som koordinator og bindeled mellem familie og kommune.

Nøddeknækkerens funktion er at bygge bro mellem familien og fagpersonerne og efterfølgende mellem fagpersonerne indbyrdes.

Familier med komplekse problemstillinger har ikke altid selv overblik over deres situation og over de kommunale indsatser ift. dem og samtidig kan de forskellige fagpersoner, der er tilknyttet familien mangle overblik over alle indsatser, der berører familien. Nøddeknækkerens opgave er derfor at skabe et fælles overblik over familiens situation og over indsatserne, så fagpersoner og familie sammen kan sætte fælles mål. Når der tales om indsatser gælder det alle indsatser både ift. voksne og børn. Dette gøres gennem kommunikation og ”værktøjer”. Til dette bruges et stamkort over familien, hvor samtlige fagpersoner, der er tilknyttet familien og deres opgave ift. familien er nedskrevet.   

Nøddeknækkeren holder stormøder for familien, hvor alle fagpersoner og familien samles og taler om problemerne og sætter fælles mål. Målene sættes således ud fra hele familiens situation og ansvarsopgaverne fordeles på bedste vis mellem fagpersonerne. Mellem møderne sikrer Nøddeknækkeren at de aftalte opgaver udføres eller at der korrigeres efter behov. Nøddeknækkeren har på denne måde fingeren på pulsen ved at have en tæt kontakt med både familie og fagpersoner.   Familierne visiteres til Nøddeknækkeren via et visitationsskema og alle fagpersoner tilknyttet børnene kan indstille til at få tilknyttet en Nøddeknækker. Nøddeknækkeren er tilknyttet familien indtil familien er i bedre trivsel og indsatsen med de forskellige fagpersoner omkring dem fungerer.

Resultat og effekt

Resultatet viser at man ved at anvende en Nøddeknækker kan få familier til at komme i bedre trivsel. Et andet resultat er at fagpersonerne og kommunen er kommet i samarbejde og får således et overblik over familiens situation og indsatser. Når fagpersoner deler ansvar i komplekse sager forebygger man ligeledes udbrændthed hos fagpersonerne, da man løfter i flok.

Brug værktøjet

Vigtigst af alt er, at man ledelsesmæssigt på tværs at direktører og forvaltningsområder beslutter sig for at man ønsker koordinerede indsatser ift. familier og borgere. Herefter er det vigtigt at man vælger eller ansætter en fagperson til at varetage opgaven som Nøddeknækker. Det er vigtigt at denne fagperson har de i nødvendige kompetencer, som de er beskrevet i Nøddeknækker-projektet.

Kontakt

Svendborg kommune og Svendborg Andelsboligforening
Kirsten Malig Larsen Sundhedsplejen Svendborg kommune (tidligere projektleder af Nøddeknækkerfunktionen)
Tlf.: 30 17 47 56