Vejen til Viden - projekt sætter fokus på vold i hjemmet

Udgivet af: Kvindecenterfonden Dannerhuset januar 2015
Projekt Vejen til Viden sætter fokus på vold i hjemmet og udbreder viden om rettigheder og handlemuligheder for voldsudsatte kvinder. Projektets henvender sig til etniske minoritetskvinder i Danmark, som er marginaliserede i forhold til det danske samfund på grund af bl.a. manglende sprogkundskaber. Vejen til viden er opsøgende i sin form og landsdækkende.

Projekt Vejen til Viden søger at udbrede viden om vold i hjemmet til marginaliserede grupper af kvinder med etniske minoritetsbaggrund, som har svært ved at skaffe sig denne viden selv. Konsulenter som taler de pågældende sprog opsøger kvinderne og arrangerer møder hvor tematikker omkring vold i hjemmet drøftes. Projektet har kvinder med filippinsk, arabisk og udvalgte afrikanske sprog som umiddelbar målgruppe, men andre er naturligvis også velkomne til møderne. Der arrangeres også større åbne møder hvor kvinderettighedsforkæmpere fra kvindernes hjemlande inviteres til Danmark for at tale om rettigheder og ligestilling. Disse møder henvender sig både til kvinder og mænd.

Derudover vil projektet tilbyde oplæg og informationsmateriale til kommuner og virksomheder som i særlig grad har de pågældende målgrupper ansat.

Kontakt

Kvindecenterfonden Dannerhuset
Nansensgade 1
1366 Kbh K