Udsatte familier

 

Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund

 
Børn med etnisk minoritetsbaggrund oplever i næsten lige så høj grad som danske, at deres forældre går fra hinanden. Men disse børn har nogle særlige udfordringer, viser denne undersøgelse, som har fokus på familier fra ikke-vestlige lande. Rapporten bygger på kvalitative interview med over 80 børn, forældre og fagpersoner samt kvantitative data.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Helhedsindsatser for unge kriminelle virker bedst

 
Denne rapport kortlægger 56 nye evalueringer af forbyggende indsatser for unge, fortrinsvis fra USA. Kortlægningen tyder på, at inddragelse af flere aspekter af de unges liv er en fordel i tilrettelæggelsen af indsatser for kriminalitetstruede unge.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig

 
Rapporten viser, at boligudsatte familier generelt er socialt og økonomisk sårbare. Familierne lever ofte med usikre boligforhold i en lang periode efter udsættelsen, og det præger børnenes hverdag og trivsel negativt.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet

 
Rapporten indeholder resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af omfang og karakter af etniske minoritetsbørn i psykiske vanskeligheder i PPR-systemet. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i 2010-2012 med Aarhus og Københavns kommune som samarbejdspartnere.