Udsatte familier

Filtrer
 

Metodebeskrivelse til Forenings- og Virksomhedsrettede Venskabsfamilier

 
Venskabsfamilieforløb gør det let for foreninger og virksomheder at bidrage til integration af udsatte nydanske familier fra indvandrertætte boligområder.
Foreningen Nydansker

En guide til netværks- og holdningskampagner målrettet etniske minoritetsgrupper

 
Guiden samler en række overvejelser og gode råd i forhold til at planlægge og udføre holdnings- og netværkskampagner, særligt på integrationsområdet. Den bygger på erfaringer og overvejelser omkring de særlige udfordringer, der kan være i kommunikations- arbejdet rettet mod udsatte grupper med anden etnisk baggrund.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Forældretelefon – Rådgivning til forældre med indvandrer- og flygtningebaggrund

 
Forældretelefonen er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever udfordringer i opdragelsen af deres teenagebørn mellem to kulturer.
LOKKs (Landsorganisationen af KvindeKrisecentre) Rådgivningstilbud om Æresrelaterede Konflikter

Med familien i centrum

 
”Med familien i centrum” er en evalueringsrapport fra projektet Familien i Centrum i Københavns Kommune.
Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Mod en fælles indsats

 
Netværksarbejde til forebyggelse af ungdomskriminalitet i traumatiserede flygtningefamilier
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur