Familie & sundhed

På denne side finder du integrationsviden om temaet Familie & sundhed.
 

Det danske sundhedsvæsen

 
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse

Ældre indvandrere og flygtninges økonomiske situation

 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Flygtninges mentale sundhed

 
Notat opsummerer hovedpointer fra aktuel forskning om flygtninges mentale sundhed.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Information om genopdragelsesrejser

 
Til lærere og vejledere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

 
Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Montage: Stemmerne udenfor

 
Montagen sætter fokus på ældre indvandrere og flygtninge samt deres behov for social kontakt. Den giver bl.a. indblik i enkeltpersoners oplevelser med ensomhed konsekvenserne heraf.
Ensomme Gamles Værn

Nydanske LGBT-personers levevilkår

 
Rapporten er resultatet af en omfattende levevilkårsundersøgelse af nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået gennemført. Rapporten viser, at nydanske LGBT-personer på en række områder har væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT-personer i Danmark.
Als Research

Interkulturelt Samspil – Vejledning for psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter

 
Interkulturelt samspil, der er udgivet af Dansk Psykolog Forening, er en vejledning til psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter med henblik på at kvalitetssikre faglige og etisk forsvarlige psykologiske ydelser, også med disse brugere.
Dansk Psykologiforening

Rapport om flygtningebørns trivsel i skolen

 
Rapporten ”Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere” er kulminationen på et forskningsprojekt mellem Oasis og Københavns Universitet omkring undersøgelse af, hvordan børn af traumatiserede forældre trives psykisk og socialt i de danske skoler. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Film om videotolkning - tolkebistand leveret via videokonference

 
Videotolkning anvendes i dag på 96 pct. af alle relevante sygehusafdelinger og hos enkelte almene praktiserende læger. Når der anvendes videotolkning, vil tolken være tilstede via en videoskærm og tolke mellem patienten og den sundhedsfaglige person. I forbindelse med Teletolkningsprojektet har Medcom udarbejdet to film om videotolkning.
Medcom

Sårbarhed og handlekraft I alderdommen

 
Hvem er de sårbare ældre? Er der nye former for sårbarhed i alderdommen? Og er der nogen sårbare ældre, som systemet ikke når? Det er nogle af de spørgsmål, som denne rapport behandler.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere

 
Rapporten beskriver resultater fra projektet ”Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere – med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne”. I projektet blev der udviklet og afprøvet en individuelt tilpasset indsats, som er baseret på farmaceutisk rådgivning. Indsatsen blev leveret af apoteket og har fokus på efterlevelse af lægemiddelbehandlinger.
Pharmakon, Apotekernes uddannelsescenter

Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund

 
Børn med etnisk minoritetsbaggrund oplever i næsten lige så høj grad som danske, at deres forældre går fra hinanden. Men disse børn har nogle særlige udfordringer, viser denne undersøgelse, som har fokus på familier fra ikke-vestlige lande. Rapporten bygger på kvalitative interview med over 80 børn, forældre og fagpersoner samt kvantitative data.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Lige adgang til sundhed - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund

 
Der er behov for bedre tolkning i det danske sundhedsvæsen. Det fremgår af rapporten "Lige adgang til sundhed - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund"
Institut for Menneskerettigheder
Næste 1 | 2 | 3 | 4