Bedre integration

Bedre integration er en efteruddannelse om integration af flygtninge og familiesammenførte.
Dato: 15/01 2016 - 31/12 2017
Sted: Hele landet
Udbyder: Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationEfteruddannelsen Bedre integration varer fire dage. De to første dage er fælles for alle og omhandler en nødvendig basisviden om modtagelse af nyankomne og tværfaglige metoder i integrationsindsatsen. De to efterfølgende dage omhandler ét eller flere af følgende temaer: Beskæftigelse, interkulturel kommunikation, unge samt familie & børn.

Bedre integration henvender sig primært til kommunale medarbejder, der varetager integrationsrettede opgaver. Det kan fx være medarbejdere i jobcentre, børne- og familieafdelinger, ydelsescentre, borgerservice o. lign.

Bedre integration udbydes på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Bag uddannelsen står et partnerskab bestående af Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker. Alle partnere har et indgående kendskab til integrationsområdet og de behov og udfordringer, kommuner i hele landet står med.