Neuroaffektiv udviklingspsykologi og den PTSD ramte flygtningefamilie

Udgivet af: DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur 04/12 2012
Opkvalificering af behandling og viden om, hvordan relationen påvirkes mellem forældre og børn og børnene i mellem, når familiemedlemmer har været udsat for tortur, fængsling, krig og flugt
Dato: 13/05 2013 - 25/03 2014
Sted: Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Udbyder: DIGNITY – Dansk Institut Mod TorturMålgruppe:Psykologer, terapeuter, sundhedspersonale der har samtaler med og har flygtningefamilier i behandling.

Undervisere: Susan Hart og Marianne Bentzen
Introducere neuroaffektiv psykoterapi i relation til krigstraumer og tilknytning. Bedre og mere præcis udvikling af behandlingsplaner relateret til ovenstående.
3 moduler med i alt 7 undervisningsdage. 3 dage med supervision. I alt 10 dage. Alle dage i København.