Erhverv Århus / International Community

30/10 2012
Erhverv Århus' overordnede formål er ”at varetage og fremme grundlaget for at drive virksomhed i Århus og omegn”, herunder at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til området.

Åbent/lukket

Dette er et åbent netværk

Medlemmer

Virksomheder og institutioner i Århus-området og Region Midt

Beskrivelse

International Community arbejder særligt for at udvikle regionen til et attraktivt område for internationale arbejdere og deres familier.

Kontaktoplysninger
Direktør Bente Steffensen
Mail:


Tema

- Fastholdelse af internationale arbejdere og deres familier. - Særlige beskæftigelsesrettede tiltag for medfølgende ægtefæller. - Interkulturelle møder.