Integrationsnetvær for Jobcentre - Nordsjælland

Udgivet af: Jobcenter Gentofte 22/11 2012
I netværket deltager: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe, Furesø og Hørsholm. Formålet med integrationsnetværket er erfaringsudveksling og tematiseret kompetenceudvikling.

Åbent/lukket

Dette er et lukket netværk

Medlemmer

I netværket deltager sagsbehandlere, integrationsmedarbejdere og teamleder/fagchef. Hvert jobcenter er repræsenteret af 1 – 3 medarbejdere.

Beskrivelse

Netværket blev etableret i foråret 2009. Til at begynde med bestod det af Jobcenter Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal og formålet var erfaringsudveksling,
kompetenceudvikling samt udvikling af initiativer på integrationsområdet.

Fra 2010 blev netværket faciliteret af Integrationsservice ved Rasmus Nygaard. Der blev afholdt temamøder og udviklingsmøder. Samtidig inviterede vi flere jobcentre med.

I foråret 2011 søgte netværket det tidligere Integrationsministeriets puljemidler til at etablere et tværkommunalt beskæftigelsesprojekt. Projektet startede op i september 2011 under navnet ’Flere Nydanskere i Job’ med Integro som aktør.

I dag mødes netværket primært i forbindelse med projektets arbejdsmøder og styregruppemøder. Det er planen, at netværket fortsætter, efter projektets afslutning – fortsat med fokus på erfaringsudveksling, udvikling af kompetencer og initiativer på integrationsområdet.

Tema

Integration, beskæftigelse, modtagelse, uledsagede mindreårige, repatriering, lovgivning, fastholdelse, organisering af indsatsen, uddannelses aktivering mv.

Kontakt

Jobcenter Gentofte
Caroline Muxoll, Integrationskoordinator
Maltegårdsvej 1
2920 Charlottenlund
Tlf.: 3998 6353