Kommunalt netværk om integration

En LinkedIn-gruppe for integrationsfaglige aktører fra netværksmøderne afholdt af Socialstyrelsen, Integrationsnet og LG Insight. Intentionen med LinkedIn-gruppen er, at den skal fremme vidensdeling og spørgsmålsudveksling mellem integrationsfaglige aktører. Desuden er intentionen, at LinkedIn-gruppen fungerer som et redskab, hvori der kan debatteres, reflekteres og udveksles viden og erfaringer med forskellige problemstillinger.

Åbent/lukket

Dette er et lukket netværk

Medlemmer

Netværket et åbent for aktive deltagere i netværksmøderne, der afholdes af Socialstyrelsen, Integrationsnet og LG Insight.

Beskrivelse

Et medlemsskab af LinkedIn-gruppen ”Kommunalt netværk om integration” giver dig mulighed for at følge med i relevante problemstillinger og udfordringer inden for det integrationsfaglige område. Desuden giver medlemskabet dig mulighed for, at dele din viden på det faglige område ligesom du kan nyde godt af andre medlemmers erfaringer med en given problemstilling. Gruppen giver dig som medlem mulighed for at supplere deltagelsen i de fysiske netværksmøder med en online tilstedeværelse, der faciliteter muligheden for at udvikle og styrke viden inden for det integrationsfaglige felt. LinkedIn-gruppen er oprettet af Integrationsnet med støtte fra Socialstyrelsen og LG Insight, som sammen afholder de fysiske netværksmøder for ledere og praktikere på integrationsområdet. 

Medlemskab kan søges via nedenstående link.