Kommunenetværk - modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Netværket skal fremme videndeling på tværs af kommunerne i Danmark om modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft og deres familier

Åbent/lukket

Dette er et åbent netværk

Medlemmer

Kommuner i Danmark, som arbejder med modtagelse og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.

Beskrivelse

Netværket bidrager til at sikre videndeling på tværs af kommunerne i Danmark om modtagelse og fastholdelse af arbejdskraftindvandrere og deres familier. Det er endvidere målet, at understøtte kommunernes indsats på området og i forlængelse heraf at videreformidle ny viden på området og god praksis. Dette skal kunne inspirere deltagerne i deres arbejde samt præsentere konkrete værktøjer, som er afprøvede i en kommune, for andre kommuner.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering indkalder til to til tre netværksmøder om året for kommunerne. Møderne tilrettelægges med faglige oplæg og workshops for at sikre så stor videndeling som muligt og kommunerne opfordres til at bidrage aktivt. Møderne arrangeres i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL). For at møderne opleves så relevant for kommunerne som muligt bidrager kommunerne med input til mødernes tema og med faglige oplæg.

Mails kan sendes til postkassen: kommunenetvaerk@sfr.dk

Tema

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft og deres familier