KVINFOs mentornetværk

Projektets formål er at åbne døre til det danske samfund og til arbejdsmarkedet og dermed bidrage til integration af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, samt at styrke den frivillige integrationsindsats lokalt. Dette gøres gennem mentorordninger.

Åbent/lukket

Dette er et åbent netværk

Medlemmer

Mentornetværket er et netværk, hvor kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund frit kan tilmelde sig.

Beskrivelse

-

Tema

Mentorforholdet støtter mentee i at komme i arbejde, i uddannelse, få et større netværk og komme videre med deres liv i Danmark.