Leder- og praktikernetværk om integration

Udgivet af: Socialstyrelsen 14/08 2014
Formålet med netværkene er, at kommunerne får relevant og ny viden om målgrupper af flygtninge/-indvandrere og effektfulde indsatser og samarbejdsformer i en styrket integrationsindsats.

Åbent/lukket

Dette er et åbent netværk

Medlemmer

Kommunale ledere, teamledere og koordinatorer indenfor integrationsområdet. Kommunale praktikere der arbejder med integrationsområdet, som for eksempel socialrådgivere, jobkonsulenter, familiekonsulenter, ydelsesmedarbejdere og andre fagfolk med kontakt til flygtninge og familiesammenførte.

Beskrivelse

Socialstyrelsen tilbyder i samarbejde med LG Insight og Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp, integrationsfaglige netværksmøder for ledere og praktikere i kommuner landet over.

Formålet med netværksmøderne er at fremme det gode/effektfulde integrationsarbejde og skabe rum for erfaringsudveksling af integrationsindsatser og drøftelse af aktuelle problemstillinger i kommunerne. Netværksmøderne er en mulighed for at opbygge netværk på tværs og skabe tværkommunale samarbejdsformer.

På netværksmøderne præsenteres aktuel og relevant viden om forskellige faglige temaer og der veksles mellem generelle oplæg og erfaringsdrøftelser mellem deltagerne. Netværksmøderne er for alle integrationsfaglige ledere og praktikere i kommunerne. Leder- såvel som praktikernetværksmøderne afholdes regionalt med tre møder i hver region pr. år.

Ledernetværksmøderne er opbygget som et kompetenceudviklingsforløb med fokus på ledelsesværktøjer, viden, metoder og inspiration. Socialstyrelsen bidrager desuden med oplæg om ny om lovgivning, nye centrale initiativer m.v. Netværksmøderne for ledere finansieres af Socialstyrelsen.

Praktikernetværksmøderne har fokus på viden om effektfulde indsatser og konkret erfaringsudveksling og finansieres af kommunerne.

Tilmelding
Else-Marie Ringgaard
Chefkonsulent Integrationsnet
Tlf. +45 28119669
else-marie.ringgaard@drc.dk