Netværk for tolke & tolkebrugere

Udgivet af: Job-Matrix 12/05 2014
Det overordnede mål med netværket er vidensdeling, inspiration og erfaringsundveksling på tolkeområdet.

Åbent/lukket

Dette er et åbent netværk

Beskrivelse

Baggrunden for etablering af netværket er, at vi gennem længere tid har erfaret behovet for et tværsektorielt netværk for tolkebrugere og tolke.

Vores mission er at skabe fokus på en mere professionel tilgang til samarbejdet mellem tolk og tolkebrugere.

 

 

Kontakt

Job-Matrix
Agnieszka Sidenius
Tlf.: 23660603