Netværk om effektmåling og effektstyring på integrationsområdet

Udgivet af: Ankestyrelsen 23/10 2013
Formålet med netværket er at motivere til øget fokus på effekter ved at vise, hvordan man nogle steder arbejder med effekter samt illustrere, hvilke fordele der kan være herved, og hvad man skal undgå. Netværket skal således være et inspirationsforum til effektmåling og effektstyring på integrationsområdet.

Åbent/lukket

Dette er et åbent netværk

Medlemmer

Der er deltagere fra både lokalt og nationalt niveau. Pt. deltager følgende kommuner i netværket: København, Aarhus, Odense, Aalborg, Frederiksberg, Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj, Brøndby, Køge, Helsingør, Hillerød, Slagelse, Fredericia, Esbjerg, Skanderborg, Hjørring, Hedensted, Mariagerfjord, Sønderborg og Vejle Kommune samt KL. Alle der har en interesse i netværket er velkommen til at deltage.

Beskrivelse

Netværket om effektmåling og effektstyring på integrationsområdet blev dannet i 2009 for at bidrage til at sikre en mere effektiv integrationsindsats.

Netværket bruges til erfaringsudveksling om, hvordan man kan blive bedre til effektmåling og effektstyring i dagligdagen – både lokalt og nationalt – af integrationsindsatsen. Netværket tager således udgangspunkt i, hvordan man kan indarbejde fokus på effekter i den daglige integrationsindsats ved, at man deler sine erfaringer herom med hinanden. Der er ingen universel løsning, men ved at drøfte og diskutere forskellige måder at gribe effektstyring og måling an på, kan alle blive bedre til at fokusere på effekter og dermed bedre til at styre indsatsen i den ønskede retning.

Netværket har ikke en fast deltagerkreds, ligesom værtskabet går på skift. Ankestyrelsens analyseenhed står for indkaldelsen til møderne. Der afholdes pt. to møder årligt. Emner for netværksmøderne er effektmåling og effektstyring på integrationsområdet i praksis – nationale og lokale erfaringer med nærmere fokus på fx den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse, bosætning, medborgerskab, sundhed mv. Netværket beslutter fra gang til gang, hvilke emner der der skal fokuseres på ved det følgende møde, ligesom der bliver lagt vægt på, at der på netværksmøderne bliver præsenteret aktuel og relevant viden.

Tema

Effektmåling og effektstyring på integrationsområdet i praksis – nationale og lokale erfaringer med nærmere fokus på fx den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse, bosætning, medborgerskab, sundhed mv.

Kontakt

Ankestyrelsen
Nille Bregenov-Pedersen