Netværk

 
Now-here-land
Formålet med netværket er vidensdeling samt udvikling af strategier til håndtering af udokumenterede indvandreres adgang til sundhedsydelser
SOCED
Innovativt forskningsprojekt og samarbejde mellem forskere og lokale aktører på integrationsområdet
SYNerGAIA Nordic Net
Det overordnede formål med netværket er at perspektivere det pædagogisk betonede arbejde med traumatiserede flygtninge. Ved fælles viden, videndeling, erfaringsudveksling og inspiration i det faglige netværk er udgangspunktet og det fælles fokus Pædagogisk Rehabilitering.
TOLERACE
Internationalt forskningsprojekt under EU´s 7. rammeprogram om diskrimination og tolerance i forhold til etniske minoriteters deltagelse i uddannelse og arbejde.
VEU Center
Én indgang til erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelser.
VirksomhedsnetværkCabi
At give viden, inspiration og motivation til og fra virksomheder med fokus på socialt ansvar.
VirksomhedsNetværket ved Karsten Vester, Relationsskaber
- At servicere og skabe muligheder for relationer virksomheder imellem. - Lærdansk Kolding har flere samarbejdsflader med dette netværk.