Netværk

 
Adapting European health systems to diversity (ADAPT)
Formålet med netværket er vidensdeling
ADMIRE
Association of Danish Migration Research / Dansk Migrationsforskning
Erhverv Århus / International Community
Erhverv Århus' overordnede formål er ”at varetage og fremme grundlaget for at drive virksomhed i Århus og omegn”, herunder at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til området.
Etniske minoriteters sundhed
Formålet med netværket er: vidensdeling, Forskning, Overblik over eksisterende forskning og resultater heraf, Oprettelse af forskningsnetværk og database
Expat in Denmark
Expat in Denmark er en informationsplatform for expat og andre interesserede i feltet.
Integrationsnetvær for Jobcentre - Nordsjælland
I netværket deltager: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe, Furesø og Hørsholm. Formålet med integrationsnetværket er erfaringsudveksling og tematiseret kompetenceudvikling.
Kommunalt netværk om integration
En LinkedIn-gruppe for integrationsfaglige aktører fra netværksmøderne afholdt af Socialstyrelsen, Integrationsnet og LG Insight. Intentionen med LinkedIn-gruppen er, at den skal fremme vidensdeling og spørgsmålsudveksling mellem integrationsfaglige aktører. Desuden er intentionen, at LinkedIn-gruppen fungerer som et redskab, hvori der kan debatteres, reflekteres og udveksles viden og erfaringer med forskellige problemstillinger.
Kommunenetværk - modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft
Netværket skal fremme videndeling på tværs af kommunerne i Danmark om modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft og deres familier
KVINFOs mentornetværk
Projektets formål er at åbne døre til det danske samfund og til arbejdsmarkedet og dermed bidrage til integration af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, samt at styrke den frivillige integrationsindsats lokalt. Dette gøres gennem mentorordninger.
Leder- og praktikernetværk om integration
Formålet med netværkene er, at kommunerne får relevant og ny viden om målgrupper af flygtninge/-indvandrere og effektfulde indsatser og samarbejdsformer i en styrket integrationsindsats.
LinkedIn-gruppen Udenlandske kvalifikationer i arbejde
Gruppen skal fremme en dialog med virksomheder, jobcentre m.fl. om vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet.
Mark Johnson
Formålet med netværket er vidensdeling
MigHealthnet
Formålet er at skabe et europæisk web-netværk med information om sundhed blandt migranter og etniske minoriteter
Netværk for tolke & tolkebrugere
Det overordnede mål med netværket er vidensdeling, inspiration og erfaringsundveksling på tolkeområdet.
Netværk om effektmåling og effektstyring på integrationsområdet
Formålet med netværket er at motivere til øget fokus på effekter ved at vise, hvordan man nogle steder arbejder med effekter samt illustrere, hvilke fordele der kan være herved, og hvad man skal undgå. Netværket skal således være et inspirationsforum til effektmåling og effektstyring på integrationsområdet.
Netværksgruppe for indsatser for børn i traumatiserede familier
Formålet med netværket er vidensdeling, inspiration og erfaringsudvikling i forhold til målgruppen – traumatiserede børn/familier. Gruppen mødes 2 gange årligt
Netværkslokomotivet
Opretter kurser for medarbejdere, meget i FVU regi. Har fokus på opkvalificering generelt.
Nordic Migration Research
Forening af nordiske migrationsforskere
Nordic Network for Research on Refugee Children
Forskning i sundhed blandt flygtningebørn i de nordiske lande
Novum
Interesseorganisation for højtuddannede nydanskere