Nyankomne

På denne side finder du integrationsviden om temaet Nyankomne.

Med hensyn til indsatser særligt i forhold til højtuddannnet udenlandsk arbejdskraft, henvises til menupunktet 'Udenlandsk arbejdskraft' under 'Beskæftigelse'.
Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne I rapporten afdækker Ankestyrelsen kommunernes gode erfaringer samt udfordringer med modtagelse af og indsatsen over for uledsagede mindreårige flygtninge. Sammen med de unges perspektiv bidrager undersøgelsen med ny viden og erfaringer, som kan være til gavn modtagerkommuner.

Læs mere om denne Erfaring

Tolkeguide

Tolkeguiden er først og fremmest tænkt som et praktisk anvendeligt redskab for tolkebrugere til at optimere deres daglige arbejde med fremmedsprogede borgere med behov for tolkebistand.

Læs mere om dette Værktøj

Det gælder om at rydde sten af vejen

Kortlægning af erfaringer med undervisningstilbud til udlændinge med særlige undervisningsbehov i danskuddannelse.

Læs mere om denne Erfaring
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her