Sundhedsklinik for udokumenterede migranter

Udgivet af: Røde Kors maj 2013
Røde Kors driver i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp en sundhedsklinik for udokumenterede migranter, der opholder sig i Danmark. Klinikken finansieres af private fonde og donationer og betjenes af professionelle frivillige sundhedsbehandlere - læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, tandbehandlere, fysioterapeuter og tolke.

Klinikken blev oprettet, da sundhedsloven kun tillader akut sundhedshjælp i det offentlige system. Der er dog intet til hinder for at tilbyde al anden nødvendig sundhedshjælp i privat regi.

Klinikken har eksisteret i 1½ år og har siden begyndelsen i august 2011 nøje indsamlet data og dokumentation for arbejdet. Hvert halve år er der blevet udgivet en rapport med angivelse af antallet af besøgende, antal oprettede journaler, patienternes alder, køn og nationalitet, stillede diagnoser, medicin og blodprøver.

Rapporterne kan fortælle noget om sundhedsbehovet og sygdomsbilleder for udokumenterede migranter i København og omegn.

Kontakt

Røde Kors
Vibeke Lenskjold
Blegdamsvej 27
2100 København Ø
Tlf.: 35259200
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her