At flytte fra ét hjemland til et andet

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp oktober 2012
Rapporten "At flytte fra ét hjemland til et andet" har til formål at dele erfaringerne fra Dansk Flygtningehjælps projekt " Otium i hjemlandet – oplysningsprojekt for de tidligere ”gæstearbejdere” fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien” med alle, der måtte interessere sig for målgruppen og problematikken.

"At flytte fra ét hjemland til et andet" er inddelt i tre dele.

I første del beskrives projektets opbygning og de metodiske overvejelser, som Dansk Flygtningehjælp har gjort sig inden gennemførelsen af hovedaktiviteterne.

Anden del belyser de dilemmaer, som målgruppen konfronteres med, i deres søgen efter svar på spørgsmålet om, hvorvidt alderdommen skal tilbringes i Danmark eller i hjemlandet. Det er selvsagt et komplekst felt, og der er givetvis fare for at generalisere for firkantet i beskrivelsen af problematikkerne.Teksten er derfor bygget op omkring citater og historier fra konkrete oplevelser, som Dansk Flygtningehjælps medarbejdere har haft i projektet suppleret med øvrigt materiale, der bidrager til nuancering i forståelsen af de ældres dilemma. Dertil skal bemærkes, at målgruppens repatrieringsovervejelser netop karakteriseres ved et komplekst samspil af faktorer – familierelationer, praktiske forhold, modsatrettede følelser, sorg, savn, ensomhed og glæde.

Tredje del behandler konkrete udfordringer i gennemførelsen af en beslutning om at repatriere – det vil sige de praktiske overvejelser og eventuelle forhindringer, som målgruppen selv nævner som væsentlige i processen.

Sidst i rapporten findes en oversigt over projektets konkrete målbare resultater samt konkrete anbefalinger til det videre arbejde med målgrupperne.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her