Håndbog til sagsbehandlere om repatriering

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp juni 2014
Håndbogen er et værktøj til dig som sagsbehandler, når du modtager en henvendelse om repatriering eller en anmodning om sagsbehandling fra Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp varetager for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold opgaven med at yde råd og vejledning til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende frivilligt tilbage til deres hjemland. Vi tilbyder information og personlig rådgivning, som støtter flygtninge og indvandrere i at træffe den rigtige beslutning. vi fungerer endvidere som sparringspartner for landets kommuner i deres arbejde med behandling af ansøgninger om støtte efter repatrieringsloven.

Denne håndbog henvender sig særligt til sagsbehandlere, der er i kontakt med udlændinge, som overvejer at vende tilbage til deres hjemland. Den kan endvidere være relevant for de, der på anden måde har kontakt med flygtninge og indvandrere i Danmark.

Håndbogen er tænkt som et praktisk værktøj til sagsbehandlere, som skal behandle en egentlig ansøgning om støtte efter repatrieringsloven. Baggrunden for materialet i håndbogen er vores daglige kontakt med sagsbehandlere fra alle landets kommuner i forbindelse med gennemførelsen af konkrete repatrieringssager.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål, som ikke besvares i hæftet.

Resultat og effekt

Baggrunden for materialet i håndbogen er Dansk Flygtningehjælps erfaringer fra den daglige kontakt med sagsbehandlere fra alle landets kommuner i forbindelse med gennemførelsen af konkrete repatrieringssager.

Brug værktøjet

Håndbogen gennemgår trin for trin, hvordan en repatrieringssag forløber, og hvilke opgaver kommunen skal varetage. Den beskriver også lovgivningen på området og rollefordelingen mellem Dansk Flygtningehjælp og kommunerne.

Kontakt

Dansk Flygtningehjælp
Sara Maria Sörensson
Borgergade 10, 3.
1300 København K
Tlf.: +4533735000
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her