En fremtid i de kurdiske selvstyreområder i Irak?

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp juli 2013
Rapporten "En fremtid i de kurdiske selvstyreområder i Irak?" beskriver projekt, som Dansk Flygtningehjælp har haft ift. afklaring af frivillig tilbagevenden til KRI (’Kurdistan Region of Iraq).

Med projektet "En fremtid i de kurdiske selvstyreområder i Irak?” har Dansk Flygtningehjælp ønsket at støtte irakiske flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende tilbage til KRI, i deres afklaringsproces. Med midler fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet har i alt 16 familier eller enkeltpersoner været på en længere undersøgelsesrejse, hvor de – i nogle tilfælde for første gang i mange år – konfronteredes med livet og hverdagen i hjemlandet.

Projektet har haft til formål, at indsamle aktuel viden om barrierer ved frivillig tilbagevenden til KRI, som de opleves af irakere i Danmark. Evalueringsrapporten sammenfatter de vigtigste erfaringer fra projektet og vurderer betydningen af indsatsen for deltagernes afklaringsproces. Rapporten er kvalitativt beskrivende, og data er indsamlet gennem individuelle rådgivnings- og opfølgningssamtaler, observationer, samt fælles møder med deltagerne.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her