Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet - Et afklaringsprojekt for svært traumatiserede flygtninge fra Bosnien-Hercegovina

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp december 2009
Evalueringsrapport for pilotprojekt der havde til formål, at støtte og vejlede svært traumatiserede bosniske flygtninge i deres afklaring af forholdet til hjemlandet – om de ønsker at vende tilbage eller fokusere på en fremtid i Danmark.

Rapporten er en gennemarbejdet evaluering af pilotprojektets metode, forløb og erfaringer. Den indeholder endvidere fire konkrete historier fra deltagerne. De enkelte historier illustrerer afklaringens afgørende betydning for livskvalitet og trivsel – uanset om fremtiden tilrettelægges i Danmark eller Bosnien-Hercegovina.

Rapporten er rettet mod professionelle i alle sektorer – kommunernes jobcentre og sociale enheder, rehabiliteringsfaglige personer, ansatte i psykiatrien, voksen/ældre/handicapsagsbehandlere, psykologer, aktivitetsmedarbejdere i pensionistforeninger og så videre.

Rapporten kan bruges som inspiration til samtale med borgere med anden etnisk baggrund, som trives dårligt i Danmark og overvejer at vende tilbage til deres hjemland. Særligt de konkrete historier er anvendelige for praktikere, der møder borgere i hverdagen, som kunne have gavn af at få afklaret deres forhold til hjemlandet.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her