Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp december 2009
Rapporten "Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet" beskriver et afklaringsprojekt for svært traumatiserede flygtninge fra Bosnien-Hercegovina.

Dansk Flygtningehjælps projekt Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet – et afklaringsforløb for svært traumatiserede flygtninge fra Bosnien og Hercegovina blev gennemført i perioden 1. december 2008 til 15. december 2009 og havde til formål at sætte fokus på den del af flygtningens tilværelse, som referereres til som hjemlandsperspektivet. 

På den baggrund tilrettelagde Dansk Flygtningehjælp et projekt, der undersøgte og afprøvede en metode til at støtte traumatiserede bosniske flygtninge i afklaringen af det fremtidige bosættelsesland.

Rapporten er beskriver erfaringerne fra projektet og er udfærdiget på baggrund af længere afklarende rådgivningssamtaler med og observationer af deltagerne i projektet, evalueringsmøde og samtaler med repræsentanter for samarbejdspartnere i Danmark og endelig længere samtaler med projektlederen og de bosniske samarbejdspartnere i Danmark og Bosnien-Hercegovina.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her