An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers

Udgivet af: Videnscenter for Psykotraumatologi januar 2009
En undersøgelse af afviste asylansøgeres mentale tilstand. Alarmerende høje forekomster af traumer og psykiske lidelser.

Mange af de asylansøgere vi modtager i Danmark er både traumatiserede og opfylder de diagnostiske kriterier for flere psykiske lidelser. Gentagne afslag på opholdstilladelse kan virke stressende, give anledning til yderligere angst og forøge følelsen af håbløshed. De seneste 4 år er antallet af selvmordsforsøg på landets asylcentre steget markant.

Undersøgelsen belyser afviste asylansøgeres mentale tilstand i to danske asylcentre og fandt blandt andet alarmerende høje forekomster af angst, depression og posttraumatisk-stresslidelse.

Undersøgelsen vurderes relevant og generaliserbar ift. den politiske debat omkring ansvar og forpligtelser over for den stigende mængde flygtninge, Danmark har modtaget i 2014.

Fuld titel: Schwarz-Nielsen, K. H. & Elklit, A.(2009). An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers. Torture, 19 (1), 51-59.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her