Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp juli 2010
Rapporten er en større kvalitativ undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information. Samlet set konkluderer undersøgelsen, at behovet for information og juridisk rådgivning bland asylansøgere er omfattende og ikke bliver dækket af det nuværende tilbud.

Undersøgelsen afdækker asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information. Den er delt op i tre dele:

  1. Første del præsenterer et indblik i asylansøgernes viden om lovgivning og procedure. Her konkluderes det, at der eksisterer et stort spænd i asylansøgeres viden om asylproceduren og asyllovgivningen om end det konstateres at asylansøgere gerne vil vide mere om asylproceduren.
  2. Anden del beskriver en række problemer, hvor asylansøgere oplever at have brug for information og rådgivning.  Her konkluderes det, at en række af de frustrationer og problemer, som asylansøgere oplever undervejs skyldes mangel på konkret viden om den generelle procedure, om de forskellige aktørers roller og om deres individuelle sagsforløb.
  3. Tredje del skitserer de praktiske og pædagogiske udfordringer, der må tages højde for i tilrettelæggelsen af en rådgivningsindsats, som skal være reelt tilgængelig og meningsfuld for alle.
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her