Børn i Risikozonen - Psykologisk screening i Dansk Røde Kors Asyl Afdeling

Udgivet af: Røde Kors maj 2010
Rapport der omhandler psykologisk screening af nyankomne børn, der søger om asyl i Danmark sammen med deres forældre. I rapporten beskrives udviklingen af en psykologisk screeningsmetode og de foreløbige resultater, efter at screeningen har forløbet i et halvt år.

En statusrapport som dokumenterer og beskriver resultaterne i den psykologiske screening af nyankomne asylsøgende børn med familier, med henblik på:

At formidle et nuanceret billede af nyankomne asylsøgende børn og deres familier anno 2009.

At bidrage til udvikling af de forebyggende og behandlingsmæssige tiltag, som tilbydes børn, unge og familier med særlige behov i Dansk Røde Kors Asylafdeling.

At bidrage med viden til den fremtidige tilrettelæggelse af asylarbejdet for at sikre børns udviklingsmuligheder bedst muligt.

Målgruppen for rapporten er relevante politiske og administrative enheder, Røde Kors Asylafdeling og andre interesseorganisationer.

Rapporten udgør ikke en evaluering af den psykologiske screening, men beskriver udviklingen af en metode og de foreløbige resultater, efter at screeningen har forløbet i et halvt år.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her