Herre i Eget Hus

Udgivet af: Røde Kors november 2009
Herre i Eget Hus - Rapport om asylansøgende familiers trivsel efter udflytning til egen bolig.

En rapport der belyser, hvorvidt udflytningen til særlige boliger i højere grad end centertilværelsen kan forventes at beskytte asylsøgende børn mod asyltilværelsens negative konsekvenser, endvidere hvilke forhold ved udflytningen forældrene vurderer har positiv betydning for børnenes trivsel.

Rapporten baserer sig på interviews med de udflyttede familier suppleret med systemoplysninger hvor det har været relevant. Rapporten tjener således til at belyse, hvordan asylansøgende familier oplever forskellen på centerliv og udeliv i forhold til børnenes trivsel, og hvilke forskellige behov og interesser asylansøgende familier kan have.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her