Asylfase

 

Den Nye Landbefolkning - Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter

 
Med udgangspunkt i lokalområder belyser rapporten udgivet af Institut for Antropologi på KU, hvordan lokale fællesskaber i mindre samfund i det daglige forholder sig til og interagerer med nærliggende asylcentre – set i lyset af de demografiske og økonomiske udfordringer, som ofte gør sig gældende i danske landdistrikter og yderområder.
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Landeprofil Ungarn

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Italien

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Iran

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Bulgarien

 
Oversigt og asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for spørgsmålet om Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Cypern

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Malta

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Somalia

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Afghanistan

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Congo

 
Dansk Flygtningehjælp

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

 
Rapporten er en større kvalitativ undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information. Samlet set konkluderer undersøgelsen, at behovet for information og juridisk rådgivning bland asylansøgere er omfattende og ikke bliver dækket af det nuværende tilbud.
Dansk Flygtningehjælp

Børn i Risikozonen - Psykologisk screening i Dansk Røde Kors Asyl Afdeling

 
Rapport der omhandler psykologisk screening af nyankomne børn, der søger om asyl i Danmark sammen med deres forældre. I rapporten beskrives udviklingen af en psykologisk screeningsmetode og de foreløbige resultater, efter at screeningen har forløbet i et halvt år.
Røde Kors

Herre i Eget Hus

 
Herre i Eget Hus - Rapport om asylansøgende familiers trivsel efter udflytning til egen bolig.
Røde Kors

An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers

 
En undersøgelse af afviste asylansøgeres mentale tilstand. Alarmerende høje forekomster af traumer og psykiske lidelser.
Videnscenter for Psykotraumatologi
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her