Asylfase

Filtrer
 

Brugerportalen nyidanmark.dk

 
På brugerportalen nyidanmark.dk findes oplysninger om reglerne for asyl i Danmark.
Udlændingestyrelsen

An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers

 
En undersøgelse af afviste asylansøgeres mentale tilstand. Alarmerende høje forekomster af traumer og psykiske lidelser.
Videnscenter for Psykotraumatologi

Herre i Eget Hus

 
Herre i Eget Hus - Rapport om asylansøgende familiers trivsel efter udflytning til egen bolig.
Røde Kors

Børn i Risikozonen - Psykologisk screening i Dansk Røde Kors Asyl Afdeling

 
Rapport der omhandler psykologisk screening af nyankomne børn, der søger om asyl i Danmark sammen med deres forældre. I rapporten beskrives udviklingen af en psykologisk screeningsmetode og de foreløbige resultater, efter at screeningen har forløbet i et halvt år.
Røde Kors

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

 
Rapporten er en større kvalitativ undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information. Samlet set konkluderer undersøgelsen, at behovet for information og juridisk rådgivning bland asylansøgere er omfattende og ikke bliver dækket af det nuværende tilbud.
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Congo

 
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Afghanistan

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Somalia

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Tegnefilm om asylbørn

 
To tegnefilm lader asylansøgeres børn fortælle andre jævnaldrene om deres hverdag, håb for fremtiden og mareridt om den kaotiske verden, de er flygtet fra. Med filmene følger to online spil samt undervisningsmateriale til brug i skolen.
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Malta

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Cypern

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Bulgarien

 
Oversigt og asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for spørgsmålet om Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Iran

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Italien

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Landeprofil Ungarn

 
Oversigt over asylsystemet, modtageforholdene og andre forhold af relevans for Dublin-overførsel
Dansk Flygtningehjælp

Oversigt over asylcentre i Danmark

 
Asylansøgere, der opholder sig her i landet, skal være indkvarteret i et asylcenter, mens deres sag bliver behandlet.

Den Nye Landbefolkning - Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter

 
Med udgangspunkt i lokalområder belyser rapporten udgivet af Institut for Antropologi på KU, hvordan lokale fællesskaber i mindre samfund i det daglige forholder sig til og interagerer med nærliggende asylcentre – set i lyset af de demografiske og økonomiske udfordringer, som ofte gør sig gældende i danske landdistrikter og yderområder.
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Asylansøgernes vilkår

 
På disse sider kan du finde du oplysninger om asylansøgernes vilkår i Danmark.
Ny i Danmark

Dansk Flygtningehjælps rådgvining for asylansøgere

 
Hvad er asyl? Hvem kan få asyl i Danmark? Hvordan søger man asyl? Hvordan er proceduren gennem asylsystemet? Hvilke rettigheder og pligter har man som asylansøger? Og hvad sker der, hvis man ikke opnår asyl? Alle disse spørgsmål og generel information kan du få svar på hos Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning.
Dansk Flygtningehjælp
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her