Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2013

Udgivet af: Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen september 2014
Rapporten beskriver kursistsammensætningen, samt undervisningsaktiviteten på danskuddannelserne i 2013.

I det følgende fremhæves de væsentligste tal for aktiviteten hos udbyderne af danskuddannelse for voksne udlændinge i 2013:

Kursistsammensætningen:
53.784 kursister fulgte undervisningen på en af de tre danskuddannelser for voksne udlændinge i 2013. Kvinderne er generelt i overtal på alle danskuddannelserne.

I forhold til henvisningsgrupper var kursisterne fordelt således:

  • Udlændinge omfattet af et integrationsprogram og som modtager kontanthjælp - 9,7%
  • Udlændinge omfattet af et integrationsprogram og som ikke modtager kontanthjælp - 10,4%
  • Primært udenlandske arbejdstagere og internationale studerende - 68,0%
  • Kursister henvist til danskuddannelse efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - 8,9%
  • Øvrige herunder rekvireret undervisning og kursister med uoplyst henvisningskategori - 3,1%

Undervisningsaktiviteten: 
Der blev i alt tilbudt 10.456.263 undervisningslektioner á ca. 45 minutter på danskuddannelserne i 2013. 85,5 pct. af de tilbudte undervisningslektioner i 2013 blev udbudt på Danskuddannelse 2 og 3. Det er ca. 274.000 færre lektioner end i 2012.

Prøveoplysninger: 

Der var tilsammen 9.890 prøvetilmeldte til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven i 2013. Heraf var 2.403 selvstuderende.

Blandt ikke-selvstuderende kursister var der i alt 96,0 pct., som bestod en afsluttende
prøve i 2013. Der var 90,4 pct. af de selvstuderende, som bestod en afsluttende
prøve i 2013.

Udviklingen over tid: 

Antallet af kursister er steget fra 38.954 i 2004 til 53.784 i 2013, svarende til en
stigning på 38,1 pct.

Der har i perioden 2009 til 2013 været en markant stigning på ca. 7.000 selvforsørgende kursister uden for integrationsloven på danskuddannelserne.

Det samlede antal undervisningslektioner er fra 2011 til 2013 faldet med ca.
500.000 lektioner. Men der ses en lille stigning i lektioner på Danskuddannelse 1,
og det samlede fald i lektioner kan tilskrives et fald i lektioner på Danskuddannelse
3.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her