Det gælder om at rydde sten af vejen

januar 2008
Kortlægning af erfaringer med undervisningstilbud til udlændinge med særlige undervisningsbehov i danskuddannelse.

Materialet er udarbejdet af Center for tosprogethed og interkulturalitet – UC2 på baggrund af en undersøgelse, der var finansieret af det tideligere Integrationsministerium.

Få inspiration til emner, metoder og organisatoriske rammer og tværinstitutionelt samarbejde mellem udbyder af danskuddannelse og specialundervisningsinstitutioner. Få overblik over lovgivning, ansvar og økonomi efter strukturreformen i 2007 og indsigt i de udfordringer og udviklingsbehov, der knytter sig til skoler, kommuner og ministerier.

Hæftet beskriver metoder for udredning og afdækning af særlige behov hos kursister, ideer til indhold og emner i undervisningen, forslag til indretning af læringsrummet, bud på konkrete hjælpemidler til undervisning og evaluering, dispensationer ifm. testning, tværfaglighed og lærerkompetencer mv. Derudover indeholder hæftet et særligt kapitel med fokus på tosprogede ordblinde kursister.

Målgruppen for inspirationshæftet er primært sproglærere, der underviser unge og voksne tosprogede samt ledere og vejledere hos udbydere af danskuddannelse. Derudover vil specialskolelærere, pædagogiske konsulenter, sagsbehandlere eller jobkonsulenter og andre, der arbejder med flygtninge og indvandrere med handicap eller særlige undervisningsbehov, også have glæde af hæftet. Politikere og beslutningstagere vil også kunne lade sig inspirere af de afsnit, der peger på udfordringer og udviklingsbehov.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her