Danskuddannelse

 

Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne

 
Undersøgelsen har 1) vurderet kommunernes pædagogiske tilsyn i forhold til de opgaver, der er beskrevet i lovgivning og vejledningen, 2) vurderet kommunernes nuværende praksis i forhold til deres praksis i 2011, 3) kommet med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke deres pædagogiske tilsyn.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Kursistråd - Best Practice

 
Beskrivelse af best practice for kursistråd på sprogskoler. Best practice-guiden indeholder identificering og beskrivelse af hvilke faktorer, der opleves som understøttende og fremmende for et godt kursistråd.
Lærdansk - en del af Dansk Flygtningehjælp

Hytten – Danskundervisning til indvandrerkvinder i Taastrupgård

 
Læs om erfaringerne fra Taastrup Kommune, der igennem 20 år har haft et særligt undervisningstilbud til indvandrerkvinder, som de har stor succes med. Hvad kendetegner dette tilbud, hvad er det særlige og hvorfor elsker kvinderne at komme der?

Det gælder om at rydde sten af vejen

 
Kortlægning af erfaringer med undervisningstilbud til udlændinge med særlige undervisningsbehov i danskuddannelse.
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her