Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne

Undersøgelsen har 1) vurderet kommunernes pædagogiske tilsyn i forhold til de opgaver, der er beskrevet i lovgivning og vejledningen, 2) vurderet kommunernes nuværende praksis i forhold til deres praksis i 2011, 3) kommet med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke deres pædagogiske tilsyn.

Kommunerne har til opgave at føre et økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Tidligere undersøgelser peger på, at der især er behov for at styrke kommunernes pædagogiske tilsyn. KORAs anbefalinger skal spille ind i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens arbejde med deres vejledning om det pædagogiske tilsyn

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvordan det pædagogiske tilsyn føres i de fire undersøgte kommuner. I de to kommuner, der har kommunale sprogcentre, fylder kontrolelementet ikke meget i tilsynet. Her er der fokus på tillidsfuldt samarbejde.

Det er vanskeligt for kommunerne at føre tilsyn med, om kvaliteten af sprogcentrenes pædagogiske indsats er i orden. Derfor anbefaler KORA, at de i stedet fører et grundigt tilsyn med resultaterne af sprogcentrenes arbejde.

KORA anbefaler ikke, at en ny vejledning opstiller stringente krav til, hvilke datakilder og metoder, kommunerne skal benytte i det pædagogiske tilsyn, da det fjerner mulighederne for meningsfulde lokale tilpasninger. Hvis Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker større ensartethed, anbefaler KORA i stedet, at vejledningen præciserer, hvilke oplysninger kommunerne skal tilvejebringe i deres tilsyn.

Derudover kan det være en god idé, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udarbejder en tilsynsguide, som de tilsynsførende kan bruge som inspiration til, hvordan undervisningens kvalitet vurderes. Styrelsen kan også afholde temadage eller lignende for tilsynsførende, så de får mulighed for et fagligt netværk.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her