Danskuddannelse

 

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2013

 
Rapporten beskriver kursistsammensætningen, samt undervisningsaktiviteten på danskuddannelserne i 2013.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Indvandrerkvinder i danskuddannelsen

 
Formålet med denne rapport er at belyse indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse, herunder hvad der karakteriserer kvinderne, indsatsen over for kvinderne samt effekten af indsatsen.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Danskuddannelse for voksne udlændinge 2004-2006 – progression og benchmarking

 
Rapporten belyser progressionshastigheden blandt forskellige kursistgrupper på danskuddannelserne og sammenholder progressionshastigheden på den gamle og nye danskuddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her