Danskuddannelse

Filtrer
 

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2013

 
Rapporten beskriver kursistsammensætningen, samt undervisningsaktiviteten på danskuddannelserne i 2013.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne

 
Undersøgelsen har 1) vurderet kommunernes pædagogiske tilsyn i forhold til de opgaver, der er beskrevet i lovgivning og vejledningen, 2) vurderet kommunernes nuværende praksis i forhold til deres praksis i 2011, 3) kommet med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke deres pædagogiske tilsyn.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Danskuddannelse for voksne udlændinge 2004-2006 – progression og benchmarking

 
Rapporten belyser progressionshastigheden blandt forskellige kursistgrupper på danskuddannelserne og sammenholder progressionshastigheden på den gamle og nye danskuddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Indvandrerkvinder i danskuddannelsen

 
Formålet med denne rapport er at belyse indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse, herunder hvad der karakteriserer kvinderne, indsatsen over for kvinderne samt effekten af indsatsen.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

På vej mod effektiv udtaleundervisning

 
Rapport fra et forskningsprojekt, som omhandlede redegørelse og udvikling af undervisningsmaterialer og -metoder i dansk som andetsprog for voksne, som lægger særlig vægt på udtaleundervisningen.
Københavns Universitets Humanistiske Fakultet og Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kursistråd - Best Practice

 
Beskrivelse af best practice for kursistråd på sprogskoler. Best practice-guiden indeholder identificering og beskrivelse af hvilke faktorer, der opleves som understøttende og fremmende for et godt kursistråd.
Lærdansk - en del af Dansk Flygtningehjælp

Det gælder om at rydde sten af vejen

 
Kortlægning af erfaringer med undervisningstilbud til udlændinge med særlige undervisningsbehov i danskuddannelse.

Hytten – Danskundervisning til indvandrerkvinder i Taastrupgård

 
Læs om erfaringerne fra Taastrup Kommune, der igennem 20 år har haft et særligt undervisningstilbud til indvandrerkvinder, som de har stor succes med. Hvad kendetegner dette tilbud, hvad er det særlige og hvorfor elsker kvinderne at komme der?
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her