Nyankomne

På denne side finder du integrationsviden om temaet Nyankomne.
 

Om at rydde sten af vejen

 
En vidensrapport fra Integrationstræf 14
Socialstyrelsen

Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne

 
Undersøgelsen har 1) vurderet kommunernes pædagogiske tilsyn i forhold til de opgaver, der er beskrevet i lovgivning og vejledningen, 2) vurderet kommunernes nuværende praksis i forhold til deres praksis i 2011, 3) kommet med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke deres pædagogiske tilsyn.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Evaluering af MindSpring – Tidligere deltagere i forældreforløb

 
MindSpring er psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge om opdragelse, traumer, stress og identitet. Evalueringsnotatet beskriver, hvilken betydning har MindSpring-gruppen haft for forældredeltagerne halvandet år efter gruppens afslutning?
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af MindSpring for unge

 
MindSpring er gruppe-forløb for og med flygtninge om livet i eksil, kultur, traumer, stress og identitet. Dansk Flygtningehjælp har gennemført MindSpring-grupper for unge flygtninge og Als Research har foretaget evalueringen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Kursistråd - Best Practice

 
Beskrivelse af best practice for kursistråd på sprogskoler. Best practice-guiden indeholder identificering og beskrivelse af hvilke faktorer, der opleves som understøttende og fremmende for et godt kursistråd.
Lærdansk - en del af Dansk Flygtningehjælp

En fremtid i de kurdiske selvstyreområder i Irak?

 
Rapporten "En fremtid i de kurdiske selvstyreområder i Irak?" beskriver projekt, som Dansk Flygtningehjælp har haft ift. afklaring af frivillig tilbagevenden til KRI (’Kurdistan Region of Iraq).
Dansk Flygtningehjælp

Integration på to hjul

 
I projektet deltog 15 unge. I dag har de alle fokus på arbejde og uddannelse: En er på DTU, en på Teknisk Skole, to tager 10. klasse på VUC, to tager Forberedende Voksenuddannelse (FVU), en er på produktionsskole og de sidste otte er i fuld gang med at tage dansk prøve 2, så de kan komme videre i arbejde eller uddannelse.
Gribskov Kommune

Tilbage til Vietnam

 
Tilbage til Vietnam er et oplysningsprojekt for ældre vietnamesiske flygtninge og indvandrere om mulighederne for at vende tilbage til Vietnam
Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af Københavns værtsprogram

 
Dette er en evaluering fra 2012 af Københavns værtsprogram, der har til formål at fremme inklusion gennem match mellem nytilkomne udlændinge og frivillige københavnske værter.
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

At flytte fra ét hjemland til et andet

 
Rapporten "At flytte fra ét hjemland til et andet" har til formål at dele erfaringerne fra Dansk Flygtningehjælps projekt " Otium i hjemlandet – oplysningsprojekt for de tidligere ”gæstearbejdere” fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien” med alle, der måtte interessere sig for målgruppen og problematikken.
Dansk Flygtningehjælp

Ind i Danmark: skabelse af sted og tilhørsforhold blandt nyankomne flygtningefamilier bosat i mindre danske lokalsamfund

 
Ph.d.-afhandling om nyankomne flygtninges sociale inklusion og eksklusion i danske modtagerkommuner - baseret på 12 måneders antropologisk feltarbejde og kvalitativ dataindsamling blandt flygtningefamilier boligplacerede i mindre danske lokalsamfund
Københavns Universitet

Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne

 
Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne I rapporten afdækker Ankestyrelsen kommunernes gode erfaringer samt udfordringer med modtagelse af og indsatsen over for uledsagede mindreårige flygtninge. Sammen med de unges perspektiv bidrager undersøgelsen med ny viden og erfaringer, som kan være til gavn modtagerkommuner.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet

 
Rapporten "Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet" beskriver et afklaringsprojekt for svært traumatiserede flygtninge fra Bosnien-Hercegovina.
Dansk Flygtningehjælp

Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet - Et afklaringsprojekt for svært traumatiserede flygtninge fra Bosnien-Hercegovina

 
Evalueringsrapport for pilotprojekt der havde til formål, at støtte og vejlede svært traumatiserede bosniske flygtninge i deres afklaring af forholdet til hjemlandet – om de ønsker at vende tilbage eller fokusere på en fremtid i Danmark.
Dansk Flygtningehjælp

Nye mænd i Danmark

 
Websitet Nye mænd i Danmark stiller skarpt på den gode integrationshistorie. Her kan du læse 30 mænds unikke og usædvanlige historier om deres liv i Danmark. Websitet fik i 2009 Formidlingsprisen for bedst på nettet.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet. Pjecen er udgivet på flere sprog

 
Pjecen er resultatet af et afklaringsprojekt for svært traumatiserede flygtninge fra Bosnien og Hercegovina
Dansk Flygtningehjælp

Hytten – Danskundervisning til indvandrerkvinder i Taastrupgård

 
Læs om erfaringerne fra Taastrup Kommune, der igennem 20 år har haft et særligt undervisningstilbud til indvandrerkvinder, som de har stor succes med. Hvad kendetegner dette tilbud, hvad er det særlige og hvorfor elsker kvinderne at komme der?

Det gælder om at rydde sten af vejen

 
Kortlægning af erfaringer med undervisningstilbud til udlændinge med særlige undervisningsbehov i danskuddannelse.
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her