Integrationsindsats

Filtrer
 

Faktahæfte om uddannelser fra Iran

 
Læs om Irans uddannelsessystem, og hvordan iranske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Temanotat. Nyankomne flygtninge.

 
Temanotatet om nyankomne flygtninge og familiesammeførte bygger på undervisningsmodulet om samme emne i efteruddannelsen Bedre Integration.
Dansk Flygtningehjælp mfl.

Aftalepapir mellem parterne

 
Aftalepapir til gensigdig forståelse af samarbejdet.
Frivilligcenter Mariagerfjord

Introduktionsfilm til forældre

 
Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommune har lavet en række korte film, målrettet nye familier i Aalborg Kommune. Filmene introducerer f.eks. dagpleje, vuggestue, sundhedspleje på dansk, engelsk, arabisk og tigrinya (hovedsproget i Eritrea). Filmene er udarbejdet i et samarbejde imellem professionelle, familier og frivillige, herunder nyankomne flygtninge.
Aalborg Kommune, Center for Tværfaglig Forebyggelse

Portalen Uddannelse og integration

 
En portal om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere

 
Pjece om AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Partnerskabsaftale om integration i Aalborg Kommune

 
Partnerskabsaftale mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og de frivillige organisationer for at integrere kommunens flygtninge hurtigst muligt i lokalområdet og på arbejdsmarkedet.
Aalborg Kommune

Hotline om flygtninges medbragte uddannelser

 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder medarbejdere i kommuner og asylcentre hurtig bistand til at forstå flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Faktahæfte om uddannelser fra Irak

 
Læs om uddannelsessystemet i Irak, og hvordan irakiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Rabarberne & mig

 
Politisk ukorrekt, sjov, oplysende, unik og uhøjtidelig videoprojekt om 5 unge syreres møde med Danmark.
Rabarberne & mig

Mindspring-forældregrupper

 
Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og forældre i udsatte boligområder er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Både deltagere og medtrænere er begejstrede, viser CFBU's evaluering, der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Inspirationskatalog om kommunale veje til god integration

 
Inspirationskataloget rummer 39 eksempler fra landets kommuner til en god integrationsindsats.
KL - Kommunernes Landsforening

Faktahæfte om uddannelser fra Eritrea

 
Læs om uddannelsessystemet i Eritrea, og hvordan eritreiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Faktahæfte om uddannelser fra Syrien

 
Læs om det syriske uddannelsessystem, og hvordan syriske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Notat: Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge

 
Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet et notat om de forventede konsekvenser af Integrationsydelsen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Statusrapport om menneskerettighedssituationen i Danmark 2014-15

 
Institut for Menneskerettigheders statusrapport 2014-15
Institut for Menneskerettigheder

Om at rydde sten af vejen

 
En vidensrapport fra Integrationstræf 14
Socialstyrelsen

MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn

 
"MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn" er en manual til MindSpring metoden. Denne manual har fokus på forældre med teenagebørn og emnet social kontrol.
Center for Udsatte Flygtninge

Pjece: "MindSpring for og med flygtninge"

 
Pjece om ”MindSpring for og med flygtninge”, med beskrivelse af projektet, målsætning og målgruppen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Integration: Status og udvikling 2014

 
Ankestyrelsens notat ”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen
Næste 1 | 2 | 3
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her