Amirs vej som frivillig, rapport

Udgivet af: Røde Kors januar 2013
En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge. Muligheder og barrierer i europæisk kontekst.

Kan mere gøres for at styrke unge asylansøgere og flygtninges sociale inklusion i de europæiske samfund? Kan deltagelse i frivilligt arbejde udgøre et redskab i den forbindelse, og – såfremt ja – hvad skal der til for at bane vej for dette, såvel praktisk som mere strukturelt?

Disse spørgsmål har dannet rammen for projektet Volunteering for Social Inclusion  (VSI) – en social-eksperimenterende, komparativ undersøgelse af frivillighed som mulig vej til unge asylansøgere og flygtninges sociale inklusion, finansieret af EU og udført i et bilateralt samarbejde mellem Røde Kors i Danmark og British Red Cross i perioden september 2011 – september 2013.

Denne rapport præsenterer VSI-undersøgelsens erfaringer og resultater vedrørende unge asylansøgere og flygtninge som frivillige i en henholdsvis dansk og skotsk sammenhæng. I rapporten belyses denne tematik i vid udstrækning med udgangspunkt i de unges eget perspektiv, idet undersøgelsen har taget afsæt i de unge asylansøgere og flygtninges egne overvejelser, oplevelser og erfaringer på området.

De overordnede muligheder og barrierer, som i rapporten identificeres i forhold til unge asylansøgere og flygtninges sociale inklusion gennem frivilligt arbejde, vil være relateret til en bredere europæisk kontekst, ligesom rapporten mod slut vil munde ud i en række anbefalinger til såvel EU-institutioner og de enkelte EU-medlemslande.

 

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her