Benchmarkanalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2007

Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor hurtigt udlændinge bliver integreret på arbejdsmarkedet. Der er 16 måneders forskel på den hurtigste og den langsomste kommune, når det gælder om at få udlændinge i job eller uddannelse.

Der er betydelige forskelle mellem kommunerne i forhold til, hvor godt det lykkes for dem at integrere udlændinge omfattet af integrationsloven på arbejdsmarkedet. Det viser en indikator for integrationssucces, som er baseret på hvor lang tid, der går fra udlændingene får opholdstilladelse, til de får beskæftigelse. Indikatoren tager højde for, at udlændinge har forskellige karakteristika i forskellige kommuner, og at de lokale arbejdsmarkedsforhold er forskellige.

Indikatoren kan bruges som udgangspunkt for videre analyser af forskelle i kommunernes integrationsindsats.

Et vigtigt formål med analysen er, at udpege de kommuner, der klarer integrationsopgaven bedst, så andre kommuner kan lære af dem. Hvis de bedste strategier kan udbredes til alle kommuner, vil den samlede integrationsindsats blive mere effektiv.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her