Effektmåling af kommunernes integrationsindsats i perioden 1999 til 2007

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration marts 2009
Siden integrationsloven trådte i kraft i 1999 har kommunerne haft ansvaret for integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Kernen i integrationsindsatsen er det særlige 3-årige introduktionsprogram, som kommunerne skal tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Formålet med effektmålingerne af kommunernes integrationsindsats er at skabe et grundlag for erfaringsudveksling kommunerne i mellem. Gennem løbende erfaringsudveksling er det muligt at effektivisere indsatsen.

Analysen viser, at kommunernes integrationsindsats er blevet mere effektiv. Således kommer flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven i dag meget hurtigere i beskæftigelse eller uddannelse end tidligere. Andelen af flygtninge og familiesammenførte ankommet i 2006, der efter et år er kommet i beskæftigelse eller uddannelse, er fordoblet sammenlignet med dem, der ankom i 2000. Fremgangen er også markant, når man ser på andelene i beskæftigelse eller uddannelse efter 2,3,4,5 og 6 års ophold. Denne fremgang kan bl.a. skyldes en mere effektiv integrationsindsats. Formålet med effektmålingerne af kommunernes integrationsindsats er at skabe et grundlag for erfaringsudveksling kommunerne i mellem, således at de kommuner, der viser sig at yde en mindre effektiv indsats, kan lære af de kommuner, som viser sig at yde en effektiv indsats.

De ti kommuner, der er hurtigst til at få flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven i beskæftigelse eller uddannelse i analyseperioden, er i alfabetisk rækkefølge: Billund, Frederikshavn, Halsnæs, Hedensted, Horsens, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk. Seks af disse kommuner var også blandt de ti bedste i den forrige måling fra 2007: Billund, Frederikshavn, Halsnæs, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk.

De ti kommuner, der er langsomst i analyseperioden er: Dragør, Frederiksberg, Langeland, Lemvig, Lolland, Nyborg, Odsherred, Skive, Sorø og Tønder (nævnt i alfabetisk rækkefølge). Sammenlignet med den forrige måling er der seks kommuner, der går igen, det er: Dragør, Lemvig, Lolland, Nyborg, Skive og Tønder. Disse kommuner var således både i denne måling og i den forrige længst om at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse eller uddannelse. Der er 16,5 måneders forskel mellem de hurtigste og langsomste kommuner i målingen.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her