Faktahæfte om uddannelser fra Eritrea

Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Uddannelse december 2015
Læs om uddannelsessystemet i Eritrea, og hvordan eritreiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.

Styrelsen for Videregående Uddannelser giver i dette faktahæfte en introduktion til Eritreas uddannelsessystem og styrelsens vurderinger af eritreiske uddannelser.

Formålet er, at vejledere m.fl. kan få en forståelse af landets uddannelsessystem som grundlag for samtaler med borgere fra Eritrea om uddannelse og arbejde i Danmark.

Hæftet gennemgår det eritreiske uddannelsessystem fra grundskolen til de videregående uddannelser. En oversigt viser Styrelsen for Videregående Uddannelsers vurdering af de forskellige typer uddannelse fra Eritrea i forhold til niveauer i det danske uddannelsessystem.

Desuden finder man bl.a. en liste over universiteter og billeder af typisk forekommende eksamensbeviser.

Resultat og effekt

Faktahæftet supplerer Landehåndbogen (http://ufm.dk/lhb). Faktahæftet blev hentet fra hjemmesiden ca. 700 gange i december 2015.

Brug værktøjet

Faktahæftet erstatter ikke en konkret vurdering af fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, men med hæftet i hånden kan man som vejleder lettere afgøre, om borgerens uddannelse skal sendes til vurdering, og lettere bruge vurderingen, når den foreligger.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her