Faktahæfte om uddannelser fra Iran

Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Uddannelse februar 2017
Læs om Irans uddannelsessystem, og hvordan iranske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse giver i dette faktahæfte en introduktion til det iranske uddannelsessystem og styrelsens vurderinger af uddannelser fra Iran. Formålet er, at vejledere m.fl. kan få en forståelse af landets uddannelsessystem som grundlag for samtaler med borgere fra Iran om uddannelse og arbejde i Danmark.

Hæftet gennemgår det iranske uddannelsessystem fra grundskolen til de videregående uddannelser. En oversigt viser styrelsens vurdering af de forskellige typer uddannelse fra Iran i forhold til niveauer i det danske uddannelsessystem. Desuden finder man bl.a. en ordliste og eksempler på typisk forekommende eksamensbeviser.

Resultat og effekt

Faktahæftet supplerer Landehåndbogen (http://ufm.dk/lhb). Tidligere faktahæfter om Syrien, Eritrea og Irak er blevet godt modtaget på bl.a. jobcentrene.

Brug værktøjet

Faktahæftet erstatter ikke en vurdering af uddannelser fra Iran, men kan gøre det lettere at afgøre, om borgerens uddannelse fra Iran skal sendes til vurdering hos styrelsen, og at bruge vurderingen, når den foreligger.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her