Faktahæfte om uddannelser fra Syrien

Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Uddannelse september 2015
Læs om det syriske uddannelsessystem, og hvordan syriske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.

Faktahæftet tilbydes som redskab for dem, der vejleder borgere fra Syrien om uddannelse og arbejde i Danmark, og andre, der skal tage stilling til eksamensbeviser fra Syrien.

Hæftet gennemgår kort det syriske uddannelsessystem fra grundskolen til de videregående uddannelser. En oversigt viser Styrelsen for Videregående Uddannelsers vurdering af de forskellige typer uddannelse fra Syrien i forhold til niveauerne i det danske uddannelsessystem.

Derudover finder du i hæftet:

  • De enkelte videregående uddannelsesinstitutioner med link
  • Eksempler på typisk forekommende eksamensbeviser
  • Råd om at få verificeret eksamensbeviserne.
  • Information om den vejledende udtalelse, som styrelsen tilbyder, når der mangler dokumentation

 

Resultat og effekt

Faktahæftet supplerer Landehåndbogen (http://ufm.dk/lhb), som havde ca. 10.000 besøg i 2014.

Brug værktøjet

Faktahæftet erstatter ikke en konkret vurdering af fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, men med hæftet i hånden kan man som vejleder lettere afgøre, om borgerens uddannelse skal sendes til vurdering, og lettere bruge vurderingen, når den foreligger.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her