Organisatorisk grundlag for ansættelse af familiekonsulent

Udgivet af: Slagelse Kommune februar 2014
I Slagelse Kommune afregnes familiekonsulentens ansættelse på flere konti. Læs mere om, hvorfor og hvordan ansættelsen er organiseret.

På baggrund af et stigende antal flygtningefamilier og familiesammenføringer har Slagelse Kommune ansat en familiekonsulent, der blandt andet kan yde praktisk støtte i hjemmet.

I ansættelsen har kommunen været meget opmærksom på sammenhængen mellem familiekonsulentens opgaver, konteringsmuligheder og refusionsregler.

Familiekonsulenten fører derfor tidsregistrering på de udførte opgaver til brug for refusionsopgørelse og for ift. erfaringsindsamling.

Se vedhæftede stillingsopslag for flere oplysninger om familiekonsulentens funktion i Slagelse Kommune. 

Resultat og effekt

Det er forventningen, at:

  • 50% af arbejdstiden konteres på 5.21 som praktisk støtte i hjemmet
  • 25% af arbejdstiden konteres på 5.60 som understøttende aktiviteter ift. Integrationsprogrammet
  • 25% af stillingen konteres på konto 653 som den administrativt ansvarlige på integrationsplan og integrationskontrakt.

Brug værktøjet

Familiekonsulent er oprettet som en delt funktion mellem konto 5 og 6, da Slagelse Kommunes erfaringerne med ”en indgang”, finder det vigtigt, at det er den samme person, der står for modtagelsen, er ansvarlig for integrationskontrakten og integrationsplanen, og samtidig er den person, der kommer ud i familierne og understøtter aktiviteterne efter serviceloven.

Familie- og integrationskonsulenten har ikke myndighedsansvar i sager, hvor det viser sig nødvendigt at sanktionere. Indtil videre er det dog erfaringen, at den tætte dialog mellem konsulenten og familierne medfører, at alle udfordringerne løses med dialog, planer og aftaler – frem for sanktioner. 

Slagelse Kommune er tildelt ca. 160.000 årligt som led i lovændringen pr. 1. juli 2013 - og ovenstående organiseringsmodel er dermed fint i overensstemmelse med den egenfinansiering modellen medfører.

 Det er vigtigt at være opmærksom på at der kun ydes 50% refusion på bevillinger til praktisk støtte i hjemmet i familier, hvor kun den ene forældre er omfattet af integrationsprogrammet.


Kontakt

Slagelse Kommune
Helle Sofie Dedenroth Larsen, Leder af Integration og Netværk
Center for Arbejdsmarked og Integration
Kalundborgvej 59
4200 Slagelse
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her