Grundsamtaleskema

Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Kommune april 2011
Grundsamtaleskemaet skaber en fælles platform for informationer om borgeren til brug for de professionelle aktørers videre samarbejde med borgeren. Grundsamtaleskemaet samler værdifuld viden om borgeren/familien, og værktøjet er velegnet til at sprede information mellem flere aktører.

Grundsamtaleskemaet er udviklet af rådgivningsenheden for integration i Jobcenter Ringkøbing-Skjern som et redskab til at bistå udarbejdelse af integrationskontrakten med borgeren.

Grundsamtaleskema – hvad er det?

Grundsamtaleskemaet består af en liste over alle relevante områder, som sagsbehandleren fra sit første møde med borgeren har behov for at få afdækket for at skabe et helhedsindtryk af borgeren. Skemaet giver på den måde sagsbehandleren relevante oplysninger for at give borgeren det mest passende tilbud.

Skemaet bidrager til at udarbejde et fælles grundlag af informationer om borgeren og dennes familie, som de professionelle aktører har brug for i deres videre arbejde. På den måde samles informationerne et sted, og borgeren undgår at blive adspurgt af mange professionelle aktører om de samme emner. Det sikrer en gennemgående ensartet viden om borgeren og dennes familie.

Resultat og effekt

Skemaet sikrer klarhed og grundighed i afdækningen af borgerens opvækst og tidligere uddannelse og beskæftigelse samt fremtidige ønsker og behov. Det medvirker til en bedre sagsbehandling til gavn for både sagsbehandler og borger, ligesom skemaet gør det muligt hurtigt og overskueligt at sprede relevant information mellem myndigheder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Brug Grundsamtaleskemaet

Grundsamtaleskemaet kan anvendes som en skabelon til indsamling af vigtig viden om borgeren. Informationerne kan anvendes direkte i forbindelse med udarbejdelse af integrationskontrakten, men skemaet kan også formidle viden om borgeren til andre relevante myndigheder. Det er vigtigt, at borgerne er grundigt informeret om myndighedernes brug af informationerne, herunder, at borgerne giver samtykke til udveksling af oplysninger mellem myndigheder.

Kontakt

Ringkøbing-Skjern Kommune
Fagkoordinator Marianne Rossau Gramstrup
Tlf.: 99 74 14 56
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her