Holdninger til uddannelse og arbejde blandt unge indvandrere, danskere og deres forældre

Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed juni 2008

I dette arbejdsnotat gør professor Jørgen Goul Andersen rede for resultaterne af en survey blandt ni etniske minoriteter med oprindelse i Eks-jugoslavien, Tyrkiet, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Somalia, Sri Lanka samt Vietnam. I alt er der opnået svar fra 1.510 svarpersoner med dansk oprindelse og 3.305 fra de ni lande. I analyserne gennemgås indvandreres og efterkommeres orientering til uddannelse og arbejde.

Kontakt

Rockwool Fondens Forskningsenhed
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her