Hotline om flygtninges medbragte uddannelser

Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Uddannelse august 2016
Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder medarbejdere i kommuner og asylcentre hurtig bistand til at forstå flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser.

Hotline-ordningen har til formål at bistå asylcentres og kommuners medarbejdere, når de skal afklare og vejlede flygtninge og familiesammenførte. Styrelsen tilbyder dels råd og vejledning, dels udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser.

Råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser

Som medarbejder ved et asylcenter eller en kommune kan man blandt andet få svar på spørgsmål om:

  • Brug af vurderinger i integrationsindsatsen med henblik på job eller uddannelse
  • Afklaring af, om det vil være hensigtsmæssigt at gå direkte til en ansøgning om formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer
  • Procedurer for ansøgning om vurderinger
  • Lovregulerede erhverv og ansøgning om autorisation
  • Uddannelser og uddannelsessystemer i de enkelte lande.

Udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser

Man kan få en hurtig udtalelse om et konkret uddannelsesbevis via e-mail. Det kan medvirke til klarhed om den enkeltes forudsætninger, f.eks. med henblik på virksomhedsrettede tilbud, uddannelses- eller praktikpladstilbud.

Hotline-ordningen har til formål at bistå asylcentres og kommuners medarbejdere, når de skal afklare og vejlede flygtninge og familiesammenførte. Styrelsen tilbyder dels råd og vejledning, dels udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser.

Råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser

Som medarbejder ved et asylcenter eller en kommune kan man blandt andet få svar på spørgsmål om:

  • Brug af vurderinger i integrationsindsatsen med henblik på job eller uddannelse
  • Afklaring af, om det vil være hensigtsmæssigt at gå direkte til en ansøgning om formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer
  • Procedurer for ansøgning om vurderinger
  • Lovregulerede erhverv og ansøgning om autorisation
  • Uddannelser og uddannelsessystemer i de enkelte lande.

Udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser

Man kan få en hurtig udtalelse om et konkret uddannelsesbevis via e-mail. Det kan medvirke til klarhed om den enkeltes forudsætninger, f.eks. med henblik på virksomhedsrettede tilbud, uddannelses- eller praktikpladstilbud.

Resultat og effekt

Hotline-tilbuddet er indført som følge af integrationsaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening fra marts 2016.

Hotlinen besvarede 152 henvendelser i perioden august 2016 til januar 2017. Portalen blev dog først lanceret i september 2016.

Brug værktøjet

Råd og vejledning fås ved at ringe eller skrive til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Kontor for Vurdering og Anerkendelse:
Telefon: 7231 8700 (mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15)
E-mail: vur@ufm.dk

En udtalelse fås ved at indsende en e-mail med indscannede uddannelsesbeviser vedhæftede.

Læs nærmere om hotline for integrationsansvarlige:
http://ufm.dk/anerkendelse/integration

 

 

 

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her