Ind i Danmark: skabelse af sted og tilhørsforhold blandt nyankomne flygtningefamilier bosat i mindre danske lokalsamfund

Udgivet af: Københavns Universitet juni 2011
Ph.d.-afhandling om nyankomne flygtninges sociale inklusion og eksklusion i danske modtagerkommuner - baseret på 12 måneders antropologisk feltarbejde og kvalitativ dataindsamling blandt flygtningefamilier boligplacerede i mindre danske lokalsamfund

På baggrund af længerevarende antropologisk feltarbejde udført blandt en række nyligt anerkendte flygtningefamilier bosat i mindre danske lokalsamfund udgør Ph.d.-afhandlingen en kvalitativ undersøgelse af nyankomne flygtninges erfaringer og praksisser i forhold til dét at bosætte sig i – og blive del af – det danske samfund.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i den danske boligspredningspolitik, som siden 1999 har betydet, at anerkendte flygtninge i de første tre år efter tildelingen af opholdstilladelse for så vidt muligt boligplaceres i danske provinskommuner, væk fra landets urbane centre. Tanken fra politisk hold er, at nye flygtninge på denne måde i højere grad end tidligere vil blive del af det såkaldte danske majoritetssamfund gennem etableringen af sociale bånd til danskere. I undersøgelsen belyses det, hvad der sker, når denne større landspolitiske og velfærdsstatslige integrationsvision konkretiserer sig lokalt, idet den omsættes til praksis mellem mennesker. Med afsæt i deltagerobservation i flygtningefamiliernes hjem, nabolag og lokalsamfund udgøres hovedtemaet derfor af de forskellige former for social inklusion og eksklusion, som finder sted i det daglige møde mellem familiemedlemmerne og deres lokale omgivelser - såsom kommunale integrationsmedarbejdere, skolelærere, børnehavepersonale, andre boligplacerede flygtninge, frivillige flygtningehjælpere og naboer.

Undersøgelsen henvender sig til både forskere såvel som alle praktikere, der på forskellig vis beskæftiger sig med flygtningeproblematikker i det danske samfund og herunder den lokale modtagelse og indlemmelse af flygtninge i kommunerne. Undersøgelsen er ikke mindst brugbar i forhold til at opnå en anvendelsesorienteret indsigt i målgruppens, dvs. flygtningenes, egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med integrationsprocessen - en indsigt og baggrundsviden, der kan være af stor betydning for, at tilrettelæggelsen og udførelsen af modtager- og inklusionsarbejdet i størst mulig udstrækning får den ønskede virkning. 

Kontakt

Københavns Universitet
Academic Books
Østre Farimagsgade 5, E.
Tlf.: 35324334
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her