Indsats på tværs – Tværgående organisering af den kommunale integrationsindsats

august 2009
Folderen præsenterer anbefalinger og ideer til at samle og udvikle en helhedsorienteret integrationsindsats i kommunerne på tværs af forvaltningsområder.

Succesen for den kommunale integrationsindsats kan være udfordret af, at indsatsen ofte går på tværs af forvaltningsområder og derfor kræver et tæt koordineret samarbejde mellem flere enheder i kommunen. Der er både organisatoriske, ressourcemæssige og kulturelle udfordringer forbundet med tværgående koordination. Der kan for eksempel være forskelle i lovgrundlag, målsætninger, ledelses-strukturer og arbejdsformer, som vanskeliggør en tværgående indsats. Effektmålinger viser imidlertid, at det er værd at tage udfordringen op. Kommuner, der sikrer den tværgående organisering og koordinering på integrationsområdet, forbedrer nemlig indsatsen. Denne pjece præsenterer anbefalinger og ideer til at udvikle en tværgående og helhedsorienteret integrationsindsats, der kan bidrage til at forbedre organiseringen, sagsbehandlingen og kontakten til borgeren.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her